Regulamin

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ bricky.pl / ceglarscy.pl §1.    Postanowienia ogólne 1.      Sprzedawca świadczy Usługi zgodnie z Regulaminem i przepisami powszechnie obowiązującego prawa. 2.      Świadczenie Usług odbywa się za pośrednictwem strony...